Znak obce

Obec Bříšťany, Bříšťany 130, 508 01 Hořice

obecbristany@seznam.cz

datová schránka nvtapi9

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR

konané ve dnech 8. a 9. října 2021;

vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých  zákonů,  ve znění pozdějších předpisů.

stanovuji:

místo konání a dobu voleb v obci

 Bříšťany Obecní úřad                                   první den voleb od 14,00 – 22,00 hodin

                                                                        druhý den voleb od 08,00 – 14,00 hodin