Bříšťany = ves Bříšťanů, t.j. lidí bydlících u bříství (břestového, jilmového háje).

Na místě obce Bříšťany existovala již neolitická osada.
První písemnou zmínku o obci nalezneme v kronikách už v roce 1219.
V letech 1238-41 je pánem vsi i tvrze vladyka Martin z Bříšťan. V roce 1380 je ves sídlem vladyky Paška.
Na místě bývalé usedlosti č.p.28 stávala tvrz do roku 1571.
Dále poté ves vlastní: 1395 Franclin z Bříšťan, 1401 Mikuláš z Bříšťan, 1623 Albrecht z Valdštejna,1634 Jakub Strozzi, 1646-64 Petr Krezzi.
V letech 1664-1850 je ves v majetku města Hořice.
V roce 1850 měla obec 304 obyvatel a 47 domů a stavení.
Jihozápadně od obce je zachováno torzo akvaduktu.
Bohumil Černý je autorem dvou obecních kronik, první má 560 stran a druhá 580 stran.