Obecní úřad Bříšťany

Bříšťany 130, 508 01 Hořice, E-mail obecbristany@seznam.cz

Volby do zastupitelstva obce

konané ve dnech 5. a 6. října 2018

vyplývajících ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně

některých  zákonů,  ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ,,zákon‘‘), a vyhlášky

Ministerstva vnitra č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o  změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ,,vyhláška‘‘)

stanovuji:

místo konání a dobu voleb v obci

 Bříšťany Obecní úřad                                   první den voleb od 14,00 – 22,00 hodin

                                                                       druhý den voleb od 08,00 – 14,00 hodin